Suša je normalan dio klime u praktički svakoj regiji svijeta. Jugoistočna Europa nije iznimka; u prošlim desetljećima štete uzrokovane sušom imale su veliki utjecaj na ekonomiju i napredak. Stoga je potreba za osnivanjem centra za Jugoistočnu Europu koji bi umanjio probleme uzrokovane sušom u toj regiji postala očita na kraju prošlog stoljeća. Ideja je dodatno razrađena od strane Internacionalne Komisije za navodnjavanje i isušivanje (ICID) i UN-ove Konvencije za borbu protiv dezertifikacije (UNCCD). Nacionalni ciljevi UNCCD-a i stalni nacionalni predstavnici Svjetske Meteorološke Organizacije složili su se oko ključnih zadataka Centra za kontrolu suše za Jugoistočnu Europu (DMCSEE) i predloženim projektnim dokumentom.

Zadatak predloženog DMCSEE je da koordinira i olakša razvoj, određivanje, i primjenu oruđa za kontrolu suše i politiku kontrole suše jugoistočne Europe sa ciljem da se poveća spremnost na sušu i da se smanje njeni neželjeni efekti. Zato će se DMCSEE usredotočiti na praćenje i procijenu suše kao i na procijenu rizika i podložnosti suši.

 

Predloženi projekt