Dogovoreni zadaci DMCSEE grupirani su u sljedeće projektne ciljeve. 8 njih je sažeto predstavljeno u nastavku:

1. Procijeniti raspoložive podatke za efektivno praćenje suše i sisteme pravovremenog upozoravanja. Vrlo malo se zna o trenutnom institucionalnom kapacitetu zemalja članica DMCSEE-a na područjima kontroliranja suše,ranog upozoravanja,procijenjivanja rizika,ublažavanja poslijedica i spremnosti na sušu. Kao prvi korak DMCSEE će sprovesti procijenu institucionalnih kapaciteta,uključujući i raspoložive Meta podatke. Budući zadatci biti će osiguravanje homogenosti podataka i kontrola kvalitete kao I stvaranje odgovarajuče baze podataka.

2. Procijeniti i odabrati najefikasnije i najpouzdanije pokazatelje i indikatore pri procjeni suše. Uobičajna metodologija za procijenu suše biti će prihvaćena na bazi postojećih iskustava I u zavisnosti od raspoloživosti podataka.

3. Provođenje procijene rizika od suše. Identificiranje ulagača/korisnika i njihovih potreba je esencijalni korak ovog cilja. Procijena rizika od suše biti će provedena za cijelu regiju uz pomoć korištenja utvrđene metodologije. Namjera toga je da se identificiraju glavni ekonomski, ekološki I socijalni utjecaji vezani uz sušu. Sljedeći korak je analiza rezultata, odabir najznačajnijih utjecaja koje treba ublažiti i odrediti odgovarajuće mjere ublažavanja. Analiza podložnošći suši biti će provedena prema regiji. Izrada mapa rizika od suše I mapa regija podložnih suši jedan je od najznačajnijih zadataka DMCSEE-a. Poznavanjem podložnosti I rizika, DMCSEE će biti u mogućnosti da savjetuje bolju kontrolu I politiku kontrole.

4. Identificiranje specifične potrebe obuke. Izrazito bitan prvi korak u ovom procesu je odrediti naučni,operativni i institucionalni kapacitet koji postoji una nacionalnom i sub regionalnom nivou. DMCSEE će se potruditi da dobije ovu informaciju u suradnji sa nacionalnom meteorološkom i hidrološkom službom kao I uz pomoć mnogih drugih organizacija u regiji te će osigurati vodstvo za organiziranje specijaliziranih seminara,radionica i konferencija u svrhu izgradnje institucionalnog kapaciteta u zemljama članicama,baziran na rizičnom pristupu kontroli suše. Naučena razmjena biti će osnovni dio razvoja DMCSEE-a.

5. Razviti i uvesti sistem dobivanja informacija i podataka o kontroli suše. Osnovna uloga DMCSEE -a je razvoj sistema dostavljanja podataka i informacija krajnjim korisnicima. Najhitniji zadatak je razvoj web stranice koja će krajnjim korisnicima osigurati uvid u sve DMCSEE-ove produkte i u one produkte koji su dostupni u zemljama članicama te im osigurati veze do najznačajnijih web stranica u svezi sa sušom koje postoje na regionalnim i internacionalnim nivoima. Web stranica će također sadržavati informacije o misiji I programskim aktivnostima DMCSEE, uključujući mogučnost obuke,sastanaka i istraživačkih aktivnosti na temu suše. Također će biti angažirani i ostali kanali širenja informacija kako bi mogli pružiti informacije krajnjim korisnicima u Jugoistočnoj Europi. Koristiti će se pisani i elektronski mediji kao što su novine,televizija i radio.

6. Razviti veliku mrežu stručnjaka i institucija za suradnju sa DMCSEE-om. Da bi se uspostavila dobra suradnja na području kontrole suše treba razviti Memorandume razumijevanja za širokim krugom stručnjaka i institucija unutar Europe i šire kako bi se promovirao i potaknuo razvoj DMCSEE—a u praćenju,prognoziranju i ublaživanju efekata suše kao i spremnost na sušu. Mreža bi uključivala nacionalne i internacionalne tehničke organizacijesa polja meteorologije i ekološke kontrole kao i nacionalne meteorološke i hidrološke službe.

7. Osigurati komunikaciju i povratne informacije od korisnika. DMCSEE će razviti pristupačnu strategiju za komunikaciju sa krajnjim korisnicima na način koji je pristupačan i bez puno tehničkih termina.Specijalni vanjski suradnici biti će potrebni kako bi se pripremio document i bilješke ne koristeći stručnu terminologiju ,te kako bi stavili jasna uputstva i jednostavne preporuke.Pažnja će se također posvetiti i jeziku na kojem je document napisan.

8. Uspostaviti stalni DMCSEE i osigurati njegovo neprekidno djelovanje. Razrada budućeg pravnog statusa DMCSEE-a,njegovih internih pravila i procedurate aspekata internacionalne obveze,odgovornosti i procijene biti će izvedeni uz pomoć specijaliziranih konzultanata.Na bazi rezultata prve godine projekta od strane zemlje domaćina biti će kroz konzultacije izrađen pregled mogućnosti doprinosa (tehničkih,u nature,financijskih,stručnih i ljudskih resursa) za svaku zemlju članicu.Predložiti će se shema godišnjeg radnog programa koji će DMCSEE koristiti nakon završetka projekta.