Seceta reprezintă un aspect normal al climatului practic în toate regiunile lumii. Sud-estul Europei nu face excepţie de la regulă; daunele produse de secetă în ultimele decenii au avut un impact deosebit asupra economiei şi bunăstării populaţiei. Pentru a diminua efectele secetei, a devenit evidentă, încă de la finele secolului trecut, nevoia de a înfiinţa un Centru de Management al Secetei pentru sud-estul Europei. Această idee a fost dezvoltată de către Comisia Internaţională pentru Irigaţii şi Drenaje (ICID) şi Convenţia Naţiunilor Unite pentru Combaterea Deşertificării (UNCCD). Punctele focale naţionale la UNCCD şi reprezentanţii naţionali permanenţi la Organizaţia Meteorologică Mondială (WMO) au convenit asupra responsabilităţilor principale ale Centrului de Management al Secetei pentru sud-estul Europei (DMCSEE) şi a documentului privind propunerea de proiect.

Misiunea DMCSEE, propusă prin acest document, este de a coordona şi facilita dezvoltarea, evaluarea şi aplicarea instrumentelor şi politicilor de management a riscului la secetă în sud-estul Europei, având ca obiectiv îmbunătăţirea capacităţii de prevenire şi reducere a impactelor acesteia. De aceea, DMCSEE îşi va concentra activitatea pe monitoringul şi evaluarea secetei, precum şi a riscului şi vulnerabilităţii asociate cu aceasta.

 

Propunerea de proiect privind DMCSEE