Suša je normalni podnebni pojav povsod po svetu. To velja tudi za območje jugovzhodne Evrope; v preteklih desetletjih so suše povzročile znatno gospodarsko škodo in imele pomemben vpliv na blagostanje prebivalstva. Ob koncu prejšnjega stoletja je zato prišlo do pobude za ustanovitev Centra za upravljanje s sušo v jugovzhodni Evropi. Pobudo sta sprožili in oblikovali Mednarodna komisija za namakanje (ICID) in Konvencija za boj proti dezertifikaciji in suši (UNCCD). Nacionalne kontaktne točke za izvajanje konvencije UNCCD in Stalni predstavniki pri Svetovni meteorološki organizaciji (UNCCD) so oblikovali predlog osnovnih nalog, ki naj bi jih vršil Center za upravljanje s sušo ter pripravili osnutek za projektni dokument.

Misija Centra za upravljanje s sušo je koordinacija in pomoč pri razvoju in uporabi orodij za upravljanje s posledicami suše ter pomoč pri oblikovanju ustreznih politik s ciljem izboljšati pripravljenost na sušo in zmanjšati posledice morebitnega pojava suše.

 

Vsebina predlaganega projekta DMCSEE