Thatesira eshte pjese e klimes praktikisht ne te gjithe rajonet e botes. Europa juglindore nuk eshte e perjashtuar; ne dekadat e kaluara shpenzimet e lidhura me thatesiren kane patur nje impakt te madh ne ekonomi dhe mireqenie. Megjithate nevoja e stabilizimit te Qendres se Thatesires per Europen Juglindore ka lehtesuar problemet e shkaktuara nga thatesira ne rajon te cilat jane bere evidente ne fundin e shekullit te kaluar. Idea ishte perpunimi I metejshem nga Komisioni Internacional i Ujitjes dhe Drenazhimit (ICID) dhe Konventes te Vendeve te Bashkuara te Luftes kunder Thatesires (UNCCD). Pikat qendrore te UNCCD nacionale dhe perfaqesive permanente nacionale kane marreveshje me Organizaten Metereologjike Boterore per detyrat kryesore te Qendres se Menaxhimit te Thatesires per Europen Juglindore (DMCSEE) dhe project dokumentin e propozuar.

Misioni I propozuar I DMCSEE eshte :
Koordinimi dhe lehtesimi i zhvillimit, vleresimi, dhe aplikimi i mjeteve te menaxhimit te riskut te thatesires dhe mbajtjes nen kontroll ne Europen Juglindore me synimin e permiresimit te gadishmerise kunder thatesires dhe reduktimit te impakteve te thatesires.
Megjithate DMCSEE do te fokusoje punen e saj ne monitorimin dhe vleresimin e thatesires dhe vleresimin e risqeve dhe vulnerabilitetit qe lidhet me thatesiren.

 

Projekti i propozuar