Suša je normalna klimatska pojava praktično u svim regijama sveta. Jugoistočna Evropa nije izuzetak; u proteklim decenijama štete prouzrokovane sušom imale su velikog uticaja na ekonomiju i socijalno blagostanje. Odatle potreba da se osnuje Centar za sušu za Jugoistočnu Evropu, kako bi se ublažili problemi prouzrokovani sušom na ovim područjima, koji su postali evidentni krajem prošlog veka. Ideju je razradila Internacionalna komisija za navodnjavanje i isušivanje (ICID) i Konvencija Ujedinjenih Nacija za borbu protiv dezertifikacije (UNCCD). Nacionalni ciljevi UNCCD-a i stalni nacionalni predstavnici u Svetskoj Meteorološkoj Organizaciji su se složili o glavnim zadatcima Centra za kontrolu suše za Jugoistočnu Evropu (DMCSEE) i predloženim projektnim dokumentom.


Zadatak predloženog DMCSEE je da koordinira i olakša razvoj, određivanje i primenu oruđa za kontrolisanje suše i politiku kontrole suše Jugositočne Evrope sa ciljem da se poveća spremnost na sušu i umanje njeni neželjeni efekti. Zbog toga će DMCSEE usredsrediti svoju pažnju na praćenje i procenjivanje suše, kao i procenjivanje rizika i podložnosti suši.


Predloženi projekat