Dogovoreni zadatci DMCSEE su grupisani u ciljeve projekta. Ovde je ukratko predstavljeno 8 ciljeva projekta:

1.Proceniti raspoložive podatke za efektivno praćenje suše i sisteme pravovremenog upozoravanja. Vrlo se malo zna o trenutnom institucionalnom kapacitetu zemalja članica DMCSEE-a u oblastima kontrolisanja suše, ranog upozoravanja, proceni rizika, ublažavanja posledica, i spremnosti na sušu. Kao prvi korak, DMCSEE će sprovesti procenu institucionalnih kapaciteta, uključujući raspoložive Meta podatke. Naredni zadatci biće da se osigura homogenost podataka i kontrola kvaliteta, kao i da se stvori odgovarajuća baza podataka.


2.Proceniti i odabrati najefikasnije i najpouzdanije pokazatelje i indikatore za procenu suše. Uobičajena metodologija za procenjivanje suše biće usvojena na bazi postojećih iskustava i u zavisnosti od raspoloživosti podataka. Procena istorijskih sušnih razdoblja i njihovih uticaja, naročito društvenih i ekonomskih, deo je ovog cilja.


3.Sprovođenje procene rizika od suše. Identifikacija ulagača/korisnika i njihovih potreba je esencijalni prvi korak ovoga cilja. Procena rizika od suše biće sprovedena za ceo region uz korišćenje utvrđene metodologije. Namera je da se identifikuju glavni ekonomski, ekološki i socijalni uticaji u vezi sa sušom. Sledeći korak je da se dobijeni rezultati analiziraju, odaberu najznačajniji uticaji koje treba ublažiti, i identifikuju odgovarajuće mere ublaživanja. Za region će biti sprovedena analiza podložnosti suši. Izrada mapa rizika od suše i mapa oblasti podložnih suši, jedan je od najznačajnijih inicijalnih zadataka DMCSEE-a. Poznajući podložnost i rizike, DMCSEE će biti u mogućnosti da savetuje o boljoj kontroli i politici kontrole suše.


4.Identifikovati specifične potrebe obuke. Od ogromnog je značaja, kao prvi korak u ovom procesu, odrediti naučni, operativni i institucionalni kapacitet koji postoji na nacionalnom i sub-regionalnom nivou. DMCSEE će se potruditi da dobije ovu informaciju u saradnji sa nacionalnom meteorološkom i hidrološkom službom, kao i mnogim drugim organizacijama unutar regiona, i obezbediće vođstvo za organizaciju specijalizovanih seminara, radionica i konferencija, kako bi se izgradio institucionalni kapacitet u zemljama članicama, baziran na rizičnom pristupu kontroli suše. Naučna razmena biće integralni deo razvoja DMCSEE-a.


5.Razviti i uvesti sistem dobijanja informacija i podataka o kontroli suše. Osnovna uloga DMCSEE-a je razvoj sistema dostavljanja podataka i informacija krajnjim korisnicima i ulagačima. Najhitniji zadatak je razvoj web stranice koja će krajnjim korisnicima obezbediti uvid u sve DMCSEE-ove produkte i one produkte koji su dostupni u zemljama članicama, te im obezbediti veze do najznačajnijih web stranicama u vezi sa sušom koje postoje na regionalnim i internacionalnim nivoima. Web stranica će takođe sadržati informacije o misiji i programskim aktivnostima DMCSEE-a, uključujući mogućnosti obuke, sastanke i istraživačke aktivnosti na temu suše.
Ostali kanali širenja informacija će takođe biti angažovani da pruže informacije krajnjim korisnicima u Jugoistočnoj Evropi. Koristiće se i štampani i elektronski mediji, kao što su novine, televizija i radio.


6.Razviti obimnu mrežu eksperata i institucija za saradnju sa DMCSEE-om. Da bi se uspostavitla bliska saradnja na polju kontrole suše, treba razviti Memorandume razumevanja sa širokim krugom eksperata i institucija unutar Evrope i internacionalno, kako bi se promovisao i podstrekao razvoj DMCSEE-a u praćenju i prognoziranju, ublaživanju efekata i spremnosti na sušu. Mreža bi uključivala nacionalne i internacionalne tehničke organizacije sa polja meteorologije i ekološke kontrole, kao i nacionalne meteorološke i hidrološke službe.


7.Osigurati komunikaciju i povratne informacije od korisnika. DMCSEE će razviti pristupačnu strategiju za komunikaciju sa krajnjim korisnicima na način koji je razumljiv i ne previše tehničan. Specijalni spoljni saradnici biće potrebni da pripreme dokument i beleške, koristeći ne-tehnički rečnik, jasna uputstva i jednostavne preporuke. Takođe će se voditi računa i o jeziku dokumenata.


8.Uspostaviti stalni DMCSEE i osigurati njegovo neprekidno delovanje i operacije. Razrada budućeg pravnog statusa DMCSEE-a, njegovih internih pravila i procedura i aspekti internacionalne obaveze, odgovornosti i procene biće izvedeni uz pomoć specijalizovanih konsultanata. Na bazi rezultata prve godine projekta, od strane zemlje domaćina kroz konsultacije, biće izrađen pregled mogućnosti doprinosa (tehničkih, u naturi, finansijskih, ekspertskih i ljudskih resursa) za svaku zemlju članicu. Biće predložen šablon godišnjeg radnog programa koji će DMCSEE koristiti nakon završetka projekta.