Kuraklık dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde rastlanan bir iklim çeşididir. Güneydoğu Avrupa da istisna değildir; son on yıllarda kuraklıktan kaynaklanan zararlar ekonomiyi ve refahı şiddetli bir şekilde etkilemiştir. Bu sebeple, geçen yüzyılın sonunda Güneydoğu Avrupa’daki kuraklıktan kaynaklanan sorunları azaltmak için bir Kuraklıkla Mücadele Merkezi kurulması gerektiği aşikar olmuştur. Bu fikir Uluslararası Sulama ve Kanalizasyon Komisyonu (ICID) ve Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Konvansiyonu (UNCCD) tarafından daha fazla detaylandırılmıştır. UNCCD’nin ulusal daimi temsilcileri Dünya Meteoroloji Teşkilatı ile birlikte Güneydoğu Avrupa Kuraklık Yönetimi Merkezinin temel görevleri hakkında anlaşmaya varmış ve tasarı belgesini teklif etmiştir.


Önerilen DMCSEE’nin misyonu; Güneydoğu Avrupa’da kuraklık risk yönetimi araçlarını ve politikalarını geliştirmek, değerlendirmek ve uygulanmasını sağlamak, bu vesileyle de kuraklığa hazırlıklılığı artırmak ve kuraklığın etkilerini azaltmaktır.Bu yüzden DMCSEE çalışmalarının odak noktası kuraklığı gözlemlemek, riskleri değerlendirmek ve kuraklıktan kaynaklanan tehditleri belirlemektir.

 

Önerilen proje